zaproszenie na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne projektu systemowego "Aktywna integracja w Powiecie Białostockim"

-zaproszenie do złożenie oferty na sporządzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu systemowego "Aktywna integracja w Powiecie Białostockim"

-zaproszenie do złożenie oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem uczestników projektu systemowego "Aktywna integracja w Powiecie Białostockim"

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU OFERTY NA PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY POTRZEB UCZESTNIKÓW/CZEK W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE BIAŁOSTOCKIM”

zapytanie ofertowe doradztwo zawodowe dla uczestników projektu systemowego "Aktywna integracja w Powiecie Białostockim"

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU OFERTY NA DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE BIAŁOSTOCKIM”

zapytanie ofertowe prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu systemowego "Aktywna integracja w Powiecie Białostockim"

-zapytanie ofertowe warsztaty rozwoju osobistego dla uczestników projektu systemowego "Aktywna integracja w Powiecie Białostockim"
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU OFERTY NA ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW ROZWOJU OSOBISTEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE BIAŁOSTOCKIM”

-zapytanie ofertowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu systemowego "Aktywna integracja w Powiecie Białostockim"

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU OFERTY NA ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW ALTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE BIAŁOSTOCKIM”

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU OFERTY NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEM DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU SYSTEMOWEGO „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE BIAŁOSTOCKIM" WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI