1.Dyrektor - Elżbieta Anna Turczewska - pok. Nr 4, tel/fax 
 
2.Główny księgowy - Helena Czaplejewicz - pok. Nr 34, tel. 
 
3.Samodzielne stanowisko ds. nadzoru - Nina Kościuk - konsultant - pok. Nr 2, tel. 

4.  Samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pomocy społecznej  -Elżbieta Gościło - Starszy inspektor - pok. Nr 2, tel. 

5.  Samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej  -Karolina Andruszkiewcz - pracownik socjalny - pok. Nr 2, tel.: 

6. Pracownik administracyjno - biurowy - Agnieszka Prokop - pok Nr 7, tel/fax 
 
7.Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w ramach którego funkcjonuje zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej) - Kierownik Margarita Jaroszuk - pok. Nr 1, tel/fax 
 
    -Małgorzata Stelengowska - Starszy pracownik socjalny - pok. Nr 2, tel. 
    -Elżbieta Repnik - Specjalista pracy z rodziną - pok. Nr 1, tel/fax 
    -Halina Budzicka - Specjalista pracy z rodziną - pok. Nr 1, tel/fax. 
    -Justyna Rutkowska - Specjalista pracy z rodziną - pok. Nr 1, tel/fax 
    -Ewelina Gawęda - Psycholog - pok. Nr 2A, tel/fax 
    -Ewa Malinowska - Inspektor - pok. Nr 1, tel/fax 

8. Dział ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - kierownik Małgorzata Różańska - Turycz - pok. Nr 9, tel. 

    -Izabela Caban - pracownik socjalny - pok. Nr 8, tel/fax 
    -Agnieszka Ołdziejewska - inspektor - pok. Nr 7, tel/fax 
    -Ewelina Czaczkowska - inspektor - pok. Nr 8, tel/fax 
    -Sylwia Rydzewska - pomoc administracyjna -pok. Nr 2, tel/fax 

9. Inspektor Ochrony Danych

Marek Falkowski

kontakt: tel.: 85 740 39 97
e-mail: pcpr@iod.podlasie.pl

 Od grudnia 2005r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku mieszkańcy Powiatu Białostockiego mogą uzyskać   pomoc w sytuacjach kryzysowych, w tym również w przypadkach występowania przemocy w rodzinie. 

Interwencję w nagłych sytuacjach podejmują pracownicy Centrum. Można również uzyskać poradę specjalistów: prawnika i specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W przypadku osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wymagających zapewnienia schronienia, Powiat Białostocki ma do dyspozycji Mieszkania Chronione w Krasnem (pozostające z dyspozycji Domu Dziecka w Krasnem).

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, pomoc  mogą uzyskać również osoby stosujące przemoc w rodzinie. Zgodnie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) istnieje możliwość uczestnictwa w/w osób w programie korekcyjno-edukacyjnym. 

Dyżury w punkcie poradnictwa specjalistycznego zostały ustalone w następujących dniach i godzinach:

  • konsultant w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: wtorek - środa w godzinach 15:00-18:00
    - prosimy o telefoniczne umawianie wizyt pod nr tel. 
  • prawnik - poradnictwo w zakresie prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych sytuacjach kryzysowych -wtorek i środa w godzinach 15:30-18:00
    - prosimy o telefoniczne umawianie wizyt pod nr tel. 
  • specjaliści pracy z rodziną i pracownik socjalny - pracownicy PCPR w godzinach pracy tut. Centrum: poniedziałek - godz. 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30 pod numerami telefonów: Małgorzata Stelengowska , Halina Budzicka . 

W przypadku umieszczenia w mieszkaniu chronionym osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej należy kontaktować się z PCPR tel. , po godzinach pracy Centrum z Domem Dziecka w Krasnem, 16-060 Zabłudów tel. .